Teenuse kvaliteedi tagamiseks kasutab Prospecto.ee küpsiseid, millest osad on vajalikud Prospecto.ee eksisteerimiseks. Sa saad lihtsasti hallata oma küpsiseid enda veebibrauseri seadetes. Kuidas seda teha, vaata enda veebribrauseri seadetest

Küpsiste reeglid

 

1. General terms.

Prospecto group JSC arendab veebisaidi prospecto.ee platvormi. Meie peamine eesmärk on aidata kasutajatel kiiresti ja hõlpsasti leida kõige värskemaid kampaaniaid nende kodulinnas. Kasutajad võivad veebisaiti külastades olla kindlad, et nende isikuandmed on täielikult kaitstud. Külastuse käigus tekkinud teavet kasutatakse peamiselt statistilistel eesmärkidel. See võimaldab meil veebisaiti järjepidevalt optimeerida ning vastavalt kasutajate vajadustele ja huvidele muuta.

Prospecto.ee poolt kogutavate ja töödeldavate andmete kategooriad

Prospecto.ee töötleb ainult nende KASUTAJATE andmeid, keda on teavitatud või kes on andnud teadliku nõusoleku.

{} kogub ja töötleb ainult isiklikke andmeid, mis kuuluvad Andmekaitse Seaduse "tavaliste" andmete hulka.

Prospecto.ee ei kogu ega töötle tundlikke isiklikke andmeid

Andmete kogumine

Me kogume andmeid meie veebilehele konto registreerimisel, "Saa e-posti teavitusi" teenusega liitumisel, kontosse sisse- ja väljalogimisel. Kogutavad andmed võivad sisaldada: nime, e-posti aadressi, sugu, telefoninumbrit, asukohta,IP-aadress, aadress, sünniaega, kasutaja tegevusi veebilehel.

Lisaks nendele salvestatakse automaatselt andmed arvutist ja brauserist, seal hulgas IP-aadress ja millist lehte taheti avada.

Me saame jälgida teatud andmeid, kui külastad või kasutad mõnda meie teenustest. Need andmed sisaldavad sinu kasutatavaid teenuseid; klõpsatavaid linke, sagedasi otsinguid; teie suhtlust meie teiste teenustega.

Lisaandmetena võime saada sisu, mida Prospecto.ee kaudu avaldad. See võib sisaldada: arvamusi, ülevaateid ja soovitusi,sotsiaalmeediavõrgustikes jagamisi või Prospecto.ee küsimustike täitmist.

Prospecto.ee isiklike andmete kasutamise läbipaistvus ja otstarbekus

Prospecto.ee pakub avalikku teenust, mis on saadaval kõigile. Kõik meie pakutav on eesmärgiga suurendada veebilehe kasutajate väärtuseid.

Rohkem kohandatud teenus veebilehelt Prospecto.ee

Mida rohkem me sinu kohta teame, seda täpsemat ja personaalsemat kasutajakogemust saame oma veebilehte külastades sulle pakkuda.

See sisaldab:

Ligipääsu sisule, mis on sulle soovitatud;

Ligipääsu sisule, mis on soovitatud tulenevalt sinu asukohast.

Garanteerime, et saad endale eakohast sisu.

Mida meie privaatsuse poliis sisaldab?

Meie privaatsuse poliis sisaldab kõike isiklike andmete töötlemise ja säilitamisega seonduvat.

Läbipaistvus - me selgitame alati milliseid andmeid on vaja ja kuidas neid säilitame. Me kogume ja töötleme andmeid ainult eesmärgiga:

Paremateks teenuse tingimusteks;

Suurendada meie teenuse tarbimise kasulikkust;

Garanteerida, et me vastutame tarbija vajaduste täitmise

Valik - see sõltub sinust, kuidas sa meie teenuseid kasutad. Sa võid igal ajal kustutada kõik oma andmed.

Usaldus - kuna sinu usaldus on meile väga tähtis, säilitame sinu andmeid rangel ja turvalisel moel. Lisaks, me ei väljasta andmeid kinnitamata partneritele või välistele allikatele.

Mille jaoks sinu isiklikke andmeid kasutatakse?

Kogutavate andmete kasutamine sõltub osaliselt: sinu kasutatavatest teenustest, kasutusviisidest ja sinu eelistustest. Allpool on eesmärgid, mille jaoks kogutud andmeid kasutame.

Uurimus ja arengu eesmärgil

Me otsime alati viise, kuidas teha enda teenuseid targemaks, kiiremaks, turvalisemaks, integreeritumaks ja kasulikumaks meie kasutajatele. Me kasutame kogumismeetodeid, et aru saada kuidas inimesed kasutavad meie teenuseid; tuvastada tõrkeid, trende, kasutust, ärimudeleid ning laienemise ja teenuse täiendamist.Enne uue teenuse kasutusele võttu testime ja analüüsime seda hõlmates osa meie kasutajatest.

"E-posti teavitus" teenus

on isikustatud teavitus isiklikule e-postile, mis reklaamib hiljutist digitaalset kataloogi interneti või kohalikelt brändidelt.

Kogutavad andmed sisaldavad järgnevat: nimi, e-post, sugu, linn. Meie eesmärk on teenuse isikustamine eelnevalt ja järgnevalt mainitud andmete abil. See sisaldab:

E-posti teavitus kõigi uute reklaamkataloogide kohta;

E-posti teavitus valitud brändide uute kataloogide kohta;

E-posti teavitud Prospecto.ee veebilehel toimuvatest muutustest seoses võimaluste, teenuste ja kasutajatingimustega

Teenuste isikustamine sõltuvalt sinu eelistustele

"Loo konto" teenus

Kasuta "Loo konto" teenust. Täita tuleb nimi, e-post, sugu, linn. Täiendavate andmetena võime säilitada järgnevat: telefoninumber, aadress, sünniaeg.

Eelnevalt mainitud andmeid kogutakse teenuste pakkumiseks, mis on isikustatud ja kasulikud igale veebilehe kasutajale.

Me võime kasutada e-posti teavitust muutuste puhul seoses Prospecto.ee võimaluste, teenuste ja kasutajatingimustega.

Firma võib kasutada telefoninumbrit, et edastada individuaalset ja muid kohaseid eripakkumisi. Samuti ka otseseks suhtluseks, et täiendada teenuste kasutuselevõttu.

Prospecto.ee ei edasta "Kasutaja  konto" andmeid kolmandatele pooltele sõltumata põhjustest.

Registreerimine ja konto autoriseerimine läbi Facebook konto äthendab nõustumist Prospecto.ee ligipääsuga eelnevalt mainitud andmetele. Tavakonto loomisest eristab seda, et pole vaja sisestada e-posti, nime ja salasõna.

On võimalik lisada enda kontole pilt ja muid andmeid lisaks neile andmetele, millele meil on ligipääs. Me jälgime su eelistusi läbi lisaseadete "Kasutaja konto" teenuses, et pakkuda sulle kõige kasulikumat teenust vastavalt sinu vajadustele.

Konto registreerimine põhineb Prospecto.ee reeglite järgimisele, nagu välja toodud:

Isikulist kontot ei saa edasi anda kolmandale poolele. Mitmete kontode kasutamine ühe isiku poolt on keelatud ja vastuolus Prospecto.ee reeglitega.

Reklaam ja koostöö meie kasutajate ja teenuste vahel:

Me võime kasutada sinu kontaktandmeid ja teavet kasutajakogemuse kohta meie veebilehel, et saata kampaaniasõnumeid neile, kes võivad olla huvitatud.  See sisaldab: e-posti teateid, Prospecto.ee reklaame ja/või veebilehti teistelt firmadelt ning rakendustelt, samuti ka reklaame Facebook ja Google platvormidel. Need teated sihivad koostöö edendamisse ja meie teenuste kasulikkuse suurendamisse; sisaldavad andmeid uute võimaluste, soovide, uudiskirjade ja sündmuste kohta, millest sa võiksid huvituda.Me vahetame teavet ka uutest toote pakkumistest, allahindlustest ja võistlustest. Sa saad kontrollida neid teateid nii nagu kirjeldatud iga suhtlusviisi tingimustes.

Kui kaua säilitame kogutud andmeid?

Tavaliselt hoiame andmeid seni kuni kasutaja soovib teenuseid kasutada.

Kui 5 aasta jooksul ei ole meil teadet sisse logimisest kasutajakontole või e-postiga, võime arvata, et meie teenustest ei olda enam huvitatud ning kustutada andmed oma andmebaasist.

Kuidas me kogume isiklikke andmeid.

Isiklikke andmeid kogutakse tavaliselt läbi vormide veebilehel Prospecto.ee. Mõned teenused vajavad lisaks e-posti kinnitust.

Prospecto.ee ei ole vastutav andmete eest, mis sisestatakse väljaspool veebilehte olenemata seotusest firmaga.

Kuidas me säilitame andmeid?

Oleme kasutusel võtnud tehnilised ja organisatoorsed tegevused, et kaitsta sinu andmeid kadumise, manipuleerimise või loata tegevuse eest.Muudame järjepidevalt oma turvataktikat vastavalt tehnoloogia arengule. Kõik andmed saadetakse vormides SSL krüpteeringuga.

Andmete säilitamiseks  kasutab Prospecto.ee ainult neid servereid, mis on sertifitseeritud vastavalt turvalisele isiklike andmete säilitamise standartile. Serverid asuvad Bulgaarias. Prospecto.ee ei oma füüsilisi salvestisi isiklikest andmetest. Andmete edastamine ühelt platvormilt teisele on täielikult automatiseeritud. Isiklikke andmeid ei saadeta läbi füüsiliste allikate.

Iga isik, kes pääseb ligi isiklikele andmetele, on seadusega kohustatud säilitama konfidentsiaalsust ning vastutab isiklikult talle teada saavate isiklike andmete kaitse eest.

Olenemata kasutusel olevatest turvaseadmetest pole olemas turvasüsteemi, mida ei saaks murda. Interneti loomupära tõttu me ei saa garanteerida, et andmed, mis kogutakse ja säilitatakse, on tingimusteta kaitstud kuritegelike rünnakute eest.

Prospecto.ee võtab vastutuse ainult kahjude eest, mis on põhjustatud:

Tahtlikult või läbi hooletuse Prospecto.ee või selleautoriseeritud esindajate poolt.

Kuidas ma saan näha endast säilitatavaid isiklikke andmeid?

Igal kasutajal on alati õigus paluda andmeid, mida tema kohta säilitatakse. Kui andmed on väärad, puudulikud või tähtsusetud, võib paluda neid muuta või eemaldada. Me ei saa eemaldada andmeid, kui seaduslikult peame neid säilitama, näiteks raamatupidamise reeglid või kui on teisi legaalseid põhjuseid andmete säilitamiseks (võlad). Alati on võimalik tagasi võtta oma nõusolek andmete kasutamiseks reklaami jaoks.

Küsimuste korral isiklike andmete kohta, pöörduda poole kasutades office@prospecto.ee

Vastuse saate kahe nädala jooksul.

Isiklike andmete jagamine kolmandate pooltega.

Meie firma eeldab isiklike andmete jagamist organisatsiooni siseselt välja arvatud juhtudel, kus andmete jagamine on nõutud.

Sellistel juhtudel arvestatakse järgnevaid asjaolusid:

Kui kasutaja poolt küsitakse või antakse luba

Me jagame tugevdatud andmeid kolmandate pooltega, kes aitavad meil töötada, pakkuda, täieneda, integreeruda, isikustada, säilitada ja käibel hoida meie teenuseid.

Kasutaja saab lihtsasti kustutada enda Prospecto.ee konto ja keelduda saamast turunduslikke ning muid seda tüüpi materjale.

Kui esineb legaalne nõudmine või kui meie peame vajalikuks, et kaitsta enda õiguseid.

Veebilingid kolmandate poolte lehtedele: Prospecto.ee võib sisaldada linke, mis viivad teistele veebisaitidele või teenusteni, mille privaatsuspraktika erineb meie omast. Kui te annate andmeid neile kolmandatele pooltele, toimub andmete haldamine nende privaatsuspoliisi, mitte meie oma järgi. Me soovitame hoolikalt üle vaadata iga külastatava veebilehe privaatsuspoliis.

Kuidas saan ennetada ligipääsu enda isiklikele andmetele?

Kasutaja saab lihtsasti kustutada enda Prospecto.ee konto ja keelduda saamast turunduslikke ning muid seda tüüpi materjale.

Kontot saab kustutada logides sisse isiklikku kontosse ja valides "Seaded", "Kustuta konto".

Konto kustutamisel kaovad kõik konto andmed, saadaolevad eelistused ja sisestatud lisaandmed.

Tahtes lõpetada soovimatu reklaamteadete tellimise saab seda teha, kui klõpsata "Loobu tellimusest" nupul, mis asetseb igas e-posti kirjas ning kinnitades soovi Prospecto.ee süsteemis.

Iga kasutaja, kes on andnud nõusoleku oma isiklike andmete kasutamiseks, saab loobuda sellest. See valik kustutab kõik isiklikud andmed selle privaatsuspoliisi mõistes.

"Unusta mind" valik on saadaval igas kontos "seaded" vormis ja läbi Prospecto.ee saadetud e-posti.

 

 2. prospecto.ee küpsiste reegli


Küpsised on väikesed tekstifailid, mille veebisaidid salvestavad veebilehitseja kaudu Teie arvutisse. Neid hakati kasutama 1990. aastate keskpaigast ja praeguseks on küpsised üle maailma üks enim kasutatavaid internetitehnoloogiaid. Küpsised ei levita viirusi ega anna ligipääsu Teie kõvakettale. Seega ei saa me lugeda Teie kõvakettale salvestatud faile isegi siis, kui sinna salvestuvad ka küpsised.

Küpsised toetavad veebisaidi põhifunktsioonide tööd. Tänu neile on võimalik näidata teavet ja veebireklaame, mis ilmselt Teile sobivad ja huvi pakuvad. Ilma küpsisteta ei oleks Teil võimalik veebist kaupu osta, kuna küpsiste abil salvestatakse ostukorvi lisatud tooted.

Veebisaidil prospecto.ee kasutatavad küpsised ei kogu Teie kohta isiklikku teavet ega muid isikuandmeid ning need ei saa kuidagi kahjustada Teie arvutit, tahvelarvutit ega mobiiltelefoni. Kasutame küpsiseid selleks, et muuta Teie veebikasutus optimaalseks ning tõhustada veebisaidi tõhusust ja funktsionaalsust. Siinne privaatsuseeskirjade osa annab selge ja põhjaliku ülevaate kasutatavatest küpsistest ja nende kasutamise eesmärkidest.

Millist teavet salvestavad küpsised?

Tavaliselt hoiustatakse küpsistes järgmist teavet:

  • Veebisaidi aadress (URL), kust küpsised pärinevad;

  • Küpsise aegumistähtaeg või ajaperiood, kui kauaks see Teie arvutisse või mobiiltelefoni jääb;

  • Väärtus – tavaliselt juhuslikult loodud unikaalne number.

Kui kauaks küpsised arvutisse jäävad?

  • Sessiooniküpsised – neid küpsiseid säilitatakse seni, kuni veebilehitseja suletakse. Sessiooniküpsiseid ei salvestata Teie arvuti kõvakettale ja tavaliselt jälgitakse nende abil, mis veebilehtedel olete käinud, et muuta iga külastus isikupäraseks.

  • Püsiküpsised – neid küpsiseid talletatakse kõvakettal seni, kuni Teie need kustutate või need aeguvad. Nende abil saab näiteks salvestada Teie eelistusi veebisaitidel, mida olete külastanud.

Tingimustega nõustumine

Veebisaiti kasutades annate nõusoleku, et prospecto.ee tohib salvestada küpsiseid Teie arvutisse või mobiilseadmesse.

Mille jaoks me küpsiseid kasutame?

prospecto.ee veebilehtede küpsistel on olulised funktsioonid: nad salvestavad kasutaja eelistatud seaded konkreetsel veebisaidil ning pakuvad isikupärast ja paremat veebisisu. Näiteks veebis kaupu ostes salvestavad küpsised tooted, mille olete ostukorvi lisanud ning meie veebituge kasutades annavad küpsised võimaluse valida, millist seadet Te kasutate, et leiaksite oma küsimustele võimalikult kiiresti vastused.

Teist liiki küpsised aitavad meil mõista, kuidas kliendid veebisaiti kasutavad. Selle teabe abil saame optimeerida oma veebiprojekte. Sellised küpsised annavad teavet selle kohta, millal, kui kaua ja kuidas kasutajad meie veebisaiti sirvivad. Siinkohal on taas oluline rõhutada, et küpsised ei talleta Teie isikuandmeid. Seega ei suuda meie turundusosakond veebianalüüsi vahendeid kasutades tuvastada Teie isikut. Nende küpsiste abil saame olulist teavet selle kohta, kui kaua mõnda veebilehte laaditakse, millist teavet kasutajad kõige enam otsivad, millal ja kui kaua kasutajad veebilehel viibivad ning kuidas kasutajad veebilehte sirvivad. Küpsistest on kasu ka siis, kui veebisait ei tööta nõuetekohaselt. Sellistel juhtudel saab küpsiste abil probleemi tuvastada ja lahendada.

Kolmandat liiki küpsiste alusel otsustame, kuhu paigutada oma veebireklaamid ja kui tõhusad need on. Nende ülesandeks on teavitada, kui mõnele teisele veebisaidile (nt Google, Yahoo jne) paigutatud reklaam suunab kasutaja edasi veebisaidile prospecto.ee. Sarnaselt eelmistele küpsistele ei kogu ka need Teie isiklikku teavet ega andmeid.

Küpsiste liigid, mida kasutatakse veebisaidil prospecto.ee

Küpsised, mida kasutame, võib jagada kahte kategooriasse. Esimesse kuuluvad esimese osapoole küpsised, mida paigutame Teie arvutisse meie, ning teise kategooriasse kuuluvad kolmanda osapoole küpsised, mida paigutavad meie partnerid.

Esimese osapoole küpsised

Meie veebisaidi põhifunktsioonid sõltuvad peamiselt küpsistest, mille paigutame meie. Nende hulgas on ka veebianalüütikas kasutatavad küpsised, mis aitavad tuvastada konkreetse veebisaidi külastajate arvu, talletavad kasutajate eelistatud seaded, jälgivad külastajate liikumist ja tegevusi meie veebisaidil ning salvestavad veebisaiti külastavate klientide valitud tooted.

Kolmanda osapoole küpsised

Need on küpsised, mida paigutavad kolmandad osapooled või meie valitud partnerid. Ka seda liiki küpsised ei kogu ega saada Teie kohta isiklikku teavet. Küpsised aktiveerivad kasulikke teenuseid, näiteks veebiküsitlusi või veebitoe vestlust, mis aitab leida vastused kõigile Teie küsimustele. Ka reklaamivõrgustikud, mida kasutame, võivad Teie arvutisse paigutada küpsiseid, mis võimaldavad neil koguda kasulikku teavet seoses veebireklaamide näitamiseks kõige sobivamate kohtadega.

Küpsised sotsiaalvõrgustikest

Osasid meie veebisaidi lehekülgi saate jagada suhtlusvõrgustikes nagu Facebook ja Twitter. Tasub teada, et sellised suhtlusvõrgustikud paigutavad Teie arvutisse oma küpsiseid. Kui soovite tutvuda nende küpsiste reeglitega, siis saate seda teha vastavatel veebisaitidel.

Küpsiste haldamine

Enimkasutatavad veebilehitsejad võimaldavad küpsiseid hallata. Te võite lubada või keelata kõikide või mõnda kindlat liiki küpsiste kasutamise.

Mis juhtub, kui keelate kõikide küpsiste kasutamise?

Osaliselt saate meie veebisaiti kasutada, sealhulgas paljusid lehekülgi, mis sisaldavad teavet uute toodete kohta veebisaidil prospecto.ee. Kuid kui keelate kõik küpsised, siis mõned veebisaidi funktsioonid ei toimi. Näiteks ei saa kasutada veebituge ega osta tooteid. Lisaks sellele ei saa registreeruda prospecto.ee veebigarantiile ega oma kontole sisse logida.

Kuidas hallata küpsiseid eri veebilehitsejates?

Lisateavet küpsiste haldamise kohta põhilistes veebilehitsejates leiate järgmistelt linkidelt. Need ei ole prospecto.ee veebilehed ja on inglise keeles (enamikus on aga võimalus valida erinevate keelte vahel).

PC-arvuti ja Mac-arvuti

Mobiilseadmed

(Eri Blackberry seadmetele võivad kehtida erinevad juhised, ülaltoodud lingilt leiate teavet kõigi Blackberry juhendite kohta.) Kui kasutate mõnda muud veebilehitsejat, siis palume lisateabe saamiseks kontrollida selle kasutusjuhendit või võtta ühendust veebitoega.

Ei ole kindel, millist veebilehitsejat kasutate? Uurige välja:

PC-arvuti: avage veebilehitseja ja klõpsake selle ülaservas valikul „Help“. Siis valige „About“, misjärel peaks ekraanile ilmuma teave Teie veebilehitseja kohta.  

Mac-arvuti: avage veebilehitseja ja klõpsake ekraani ülaosas selle nimel (nt „Safari“ või „Firefox“). Siis valige „About“ ja ekraanile peaks ilmuma teave Teie veebilehitseja kohta.

Mobiilseadmed: kontrollige rakenduse nime, millega internetti lähete.

Lisateave küpsiste haldamise kohta

www.allaboutcookies.org on kasulik allikas, mis sisaldab üksikasjalikku teavet küpsiste ja nende haldamise kohta.

Kui soovite lisateavet selle kohta, kuidas lõpetada ümbersuunamine ja käitumispõhine taasturundamine, siis külastage veebisaiti Network Advertising Initiative aadressil www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.

Ei soovi küpsiseid lubada?

Kui soovite, et me ei kasutaks küpsiseid ega paigutaks neid Teie arvutisse, kui külastate veebisaiti prospecto.ee, siis võite installida veebilehitseja lisa Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

Välisele veebisaidile suunavad lingid

Pange tähele, et prospecto.ee ei vastuta väliste veebisaitide sisu eest. Uuendame linke oma veebisaidil korrapäraselt, kuid vahel ei pruugi väliste veebisaitide sisu olla ajakohane või täpne.

3. Milliseid andmeid me kogume ja miks

Kogume kasutusandmeid nagu Teie arvuti IP-aadress, kellaaeg ja kuupäev, edastatud andmete hulk, veebisait, millelt meie veebisaidile tulite ning teavet Teie operatsioonisüsteemi ja veebilehitseja kohta.

See veebisait kasutab:

-          Facebooki ja Google+ lisandmoodulid (pluginad):

Meie veebisaidil kasutatakse suhtlusevõrgustike lisandmooduleid, eelkõige nuppu „meeldib“ („Like“). Teenuse osutaja veebisaiti Facebook.com haldab Facebook Inc., 1601 South California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Lisandmoodulitel on tavaliselt Facebooki logo.

Lisaks Facebooki lisandmoodulitele kasutame ka Google+ lisandmooduleid (teenuse osutaja: Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Järgmised selgitused Facebooki kohta kehtivad koos vastavate erisustega ka Google+ puhul. Meie veebisaiti külastades loob Teie veebilehitseja lingi Facebooki serveritesse, teave edastatakse Facebookile isegi juhul, kui Te pole oma kasutajaga sisse logitud ja sõltumata sellest, kas olete lisandmooduli aktiveerinud või mitte (st sellel klõpsanud).

Kui olete meie veebisaiti külastades Facebooki sisse logitud, saab Facebook selle külastuse seostada Teie kontoga. Vajutades nuppu „meeldib“, edastatakse Teie tegevus Facebookile, kus talletatakse vastavad andmed, et saaksite oma „meeldivaks“ märgitut Facebooki sõpradele jagada. Meie ei saa kontrollida, millist laadi ja mis mahus andmeid Facebookile edastatakse. Samuti ei tea me seda, milliseid Teie andmeid Facebookile edastatakse ja kuidas Facebook neid andmeid kasutab. Edastatakse Teie IP-aadress ja Facebooki sõnul ka teave külastatud veebisaidi, külastuse kuupäeva ja kellaaja kohta ning muu teave Teie veebilehitseja kohta. Rohkem teavet seoses Facebookiga saab aadressilt http://www.facebook.com/help/?faq=186325668085084.

Kui Te ei soovi, et Facebook seostaks meie veebisaidi külastamist Teie kontoga, peaksite enne meie veebisaidi külastamist Facebookist välja logima.

-          Facebook Connect

Facebook Connect on rakendus, mille abil saavad kasutajad meie veebisaiti kasutada oma Facebooki konto kaudu. Selle põhifunktsioon on muuta kasutajate ligipääs meie veebisaidile palju lihtsamaks.

-          Facebook Custom Audience

Facebook Custom Audience on külastajate sihtgrupp, mis koostatakse Facebooki olemasolevatest klientidest. Selle abil on võimalik Facebookis reklaame avaldades jõuda klientideni, kes on meile juba tuttavad.

-          DoubleClick

Kasutame Google DoubleClick teenust, et hinnata meie veebiturunduse kampaaniate tõhusust ja toimimist. Selgitame, kuidas see töötab.

Näiteks kasutab DoubleClick küpsiste ID-sid, et pidada logi selle kohta, milliseid reklaame millises veebilehitsejas kuvada. Kui on aeg reklaami mõnes veebilehitsejas esitada, siis suudab DoubleClick küpsise ID alusel kontrollida, millised DoubleClicki reklaamid on sellele konkreetsele veebilehitsejale juba saadetud. Kasutame niimoodi DoubleClicki selleks, et vältida nende reklaamide näitamist, mida kasutaja on juba näinud. Me ei müü kogutud andmeid kolmandatele osapooltele. Pealegi ei sisalda DoubleClicki küpsised isiklikku teavet.

-          Uudiskiri

Uudiskirjaga liitumiseks piisab üksnes e-posti aadressist ja isiklikku kontot looma ei pea.

Uudiskirja tellimuse saab lõpetada igal ajal. Teie e-posti aadress inaktiveeritakse kohe ja rohkem uudiskirju Teile ei saadeta.

Kui kasutate e-posti aadressi, võib prospecto.ee kasutada Teie kasutajanime koos teenustega Google Universal Analytics ja Google Analytics, et jälgida ja analüüsida lehekülgi, mida külastate. Teeme seda üksnes selleks, et paremini mõista, kuidas Te meie veebisaiti ja teisi teenuseid kasutate. Meie eesmärk on parandada prospecto.ee kasutajate kogemust ning vastavalt sellele kohandada oma äri- ja turundustegevust, nii üldiselt kui ka konkreetselt Teid silmas pidades. Teenuse Google Analytics küpsised ei edasta veebisaidile prospecto.ee isiklikku teavet.

-         Google Adwords Conversion (reklaamimine)

Soovitud tegevuste jälgimine on vahend, mis annab reklaami avaldajale teavet selle kohta, mida klient pärast reklaamil klõpsamist edasi tegi – kas ostis toote, liitus uudiskirjaga, helistas ettevõttele või laadis alla rakenduse. Kui klient sooritab tegevuse, mille olete määranud väärtuslikuks, siis neid klienditoiminguid nimetatakse soovitud tegevusteks.

-          Google Analytics

Veebisaidil kasutatakse veebianalüüsi teenust Google Analytics, mida osutab Google Inc. (Google). Google Analytics kasutab küpsiseid ehk arvutisse salvestatud tekstifaile, et analüüsida, kuidas kasutajad veebisaiti kasutavad. Küpsistega loodud teave veebisaidi kasutamise kohta saadetakse Google’i serveritesse USAs, kus see salvestatakse. Siinsel veebisaidil on kasutusel Google Analyticsi kood „gat._anonymizeIp();”, mis tagab IP-aadresside anonüümse kogumise (IP-maskeerimine). Selleks et tagada veebisaiti külastavate IP-aadresside anonüümsus, kärbib Google IP-aadresse, mis pärinevad Euroopa Liidust ja Euroopa Majanduspiirkonnast. Üksnes erandjuhtudel edastatakse täielik IP-aadress Google’i USA serverisse, kus see kärbitakse kohapeal.

Lisateavet Google’i privaatsuseeskirjade kohta leiate aadressilt: http://www.google.com/intl/co.za/policies/privacy/

-          Google Analytics displeireklaamijatele – küpsiste kasutamine

Kui klient kasutab Google Analytics Display Advertiseri funktsioone (nt taasturundus), siis lisaks eespool kirjeldatud küpsistele kasutatakse konkreetselt nende funktsioonide tarbeks ka kolmanda osapoole DoubleClick küpsist. Lisateave selle küpsise kohta on saadaval veebilehel Google Advertising Privacy FAQ.

-          Google AdSense

Kui külastate meie veebisaiti, kuvab Google reklaamiettevõtete kaudu Teile reklaame. Selleks kasutab Google küpsiseid. Kasutaja saab keelata DART-küpsise kasutamise, kui  läheb veebilehele Google Ad ja nõustub sisuvõrgustiku privaatsuseeskirjadega. Need ettevõtted võivad kasutada teavet (välja arvatud nime, aadressi, e-posti aadressi ja mobiiltelefoni numbrit) Teie külastuste kohta siinsel ja teistel veebisaitidel selleks, et kuvada toodete ja teenuste reklaame, mis võivad Teile huvi pakkuda. Lisateabe saamiseks klõpsake siin.

-          Google Analytics displeireklaamijatele – küpsiste kasutamine

Kui klient kasutab Google Analytics Display Advertiseri funktsioone (nt taasturundus), siis lisaks eespool kirjeldatud küpsistele kasutatakse konkreetselt nende funktsioonide jaoks ka kolmanda osapoole DoubleClick küpsist. Lisateave selle küpsise kohta on saadaval veebilehel Google Advertising Privacy FAQ.

-          Google Syndication

Google Syndication on Google’i domeen, mida kasutatakse reklaamsisu ning Google AdSense’i ja DoubleClickiga seotud vahendite hoiustamiseks ja laadimiseks. See platvorm ei kasuta kliendipoolseid jälgimise meetodeid.

-          Google Tag Manager

Google Tag Manager on vahend, mis koondab veebisaidi märksõnad ühe koodilõigu abil ja võimaldab kõike veebiliidese kaudu hallata. Google Tag Manager on loodud märksõnade haldamiseks ja see töötab nii Google’i kui ka teiste veebisaitide märksõnadega.

-          Taasturundus

Veebisait kasutab Google Analyticsi taasturunduse teenust. Selle abil saame näidata reklaame, mis on seotud Teie huvidega väljaspool meie veebisaiti. Seda tehakse küpsiste abil. Võite keelata DoubleClicki küpsise kasutamise Google’i reklaamide haldamise leheküljel.

-          Hotjar

Hotjari teenust kasutades saame teada, kuidas kasutajad meie veebisaidi eri lehekülgedel liiguvad. Veebiliides ei kuva külastajate IP-aadresse, mistõttu säilib veebisaidi külastajate andmete anonüümsus.

4. Andmeid ei edastata kolmandatele osapooltele

Prospecto group JSC  täidab oma veebisaidil kõik kasutajate andmete turvalisusega seotud vajalikud tehnilised ja korralduslikud nõuded. Teie andmeid kasutatakse üksnes korralduslikel eesmärkidel ja need ei ole kättesaadavad kolmandatele osapooltele.

Prospecto group JSC ei edasta kolmandatele osapooltele Teie isikuandmeid (eelkõige e-posti aadressi) ilma Teie nõusolekuta.

 

notification circle blue
Hei! Avaldasime äsja tootemargi (brandName) uue kliendilehe. Tutvuge kliendilehega SIIN ja säästke raha!